Thursday, July 15, 2010

apa itu konduktor ?

Konduktor atau penghantar dapat berarti:
Konduktor listrik: material yang dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah
Konduktor panas: material yang dapat menghantarkan panas dengan mudah
Konduktor musik: orang yang memimpin pertunjukan musik, paduan suara, simfoni, atau sejenisnya.

No comments:

Post a Comment